Bannery

Druhy bannerů, co je to PPC, nejčastěji užívané formáty, otázky mých klientů.

Bannery na PPC

Bannery na PPC

Sada bannerů určená k reklamě na jiných webových stránkách a portálech.

Reklamní bannery

Reklamní bannery

Bannery, které jsou určené k propagaci konkrétní novinky, slevy, události. Nemusí souviset s PPC kampaní, může se jednat o jediný banner například na facebookovou stránku.

Produktové bannery

Produktové bannery

Obsahem banneru je určitý produkt. Těmito bannery se často vyplňují direct maily.

CO JE TO PPC

Význam

PPC je doslovně „pay per click“, neboli platíte za kliknutí. Je to systém reklamy, který by měl zajišťovat vyšší a efektivnější návštěvnost vašeho webu. O nastavení kampaně a její relevantnosti rozhoduje správce reklamy, což můžete být vy, marketingový poradce či vaše webová agentura.

Do systému této reklamy patří i bannerové kampaně. V podstatě bannery podpoříte vaši reklamu, kdy si uživatel spojí vaší nabídku s vámi a navštíví vaše stránky pomocí kliknutí na banner.

Remarketing

Efektivní součást každé PPC kampaně je i tzv. remarketing, což je princip vracení vašich zákazníků na vaše stránky. Skrze nastavení cílení na zákazníky dle různých parametrů se postaráte o to, aby vás vaši zákazníci navštívili i v budoucnu.

Remarketing a PPC jsou úzce spojené procesy potřebné k efektivní reklamní kampani. PPC by mělo vašeho zákazníka přivést na vaše stránky a remarketing by se měl postarat o to, aby se k vám zákazník vrátil.

Zmiňuji „měl by“, jelikož nastavit kvalitní kampaň vyžaduje odborníka na svém místě, abyste neprodělali při zadávání zbytečných parametrů.

Grafika

Zpravidla ke každé PPC i remarketingové kampani patří neodmyslitelně bannery. Tyto bannery mají svou specifickou strukturu, aby ideálně oslovili uživatele. Díky jednoduchosti a použitelnosti se dá vytvořit efektivní reklamní banner, který se přizpůsobí vašemu stylu a kampani.

Navrhuji PPC i remarketingové bannery přes 8 let a díky spolupráci s předním marketingovým odborníkem u nás, mám své bannery podložené čísly návštěvnosti. Přizpůsobuji bannery vždy stylu a barevnosti vašeho produktu a stránek, čímž udržuji jednotu mezi nabízenou reklamou a vaší identitou.

Formáty

V našich internetových podmínkách jsou nejčastěji nabízeny formáty zadané vyhledávači Google (AdWords) a Seznam (Sklik). Další vhodnou reklamní sítí jsou i Facebook a Etarget, ale zde se většinou nabízí reklama z obsahu.

AdWords a Sklik mají vlastní seznam formátů bannerů, který se neustále aktualizuje. Dle jednotlivých kampaní se vybírají  i vhodné formáty k použití. Není efektivní použít všechny formáty, protože některé bannery jsou zobrazeny na nerelevantních stránkách a investice do těchto formátů je často zbytečná.

Často svým klientům radím vhodné formáty pro jejich kampaň a těm poté přizpůsobuji i grafiku banneru. Všechny bannery poté jednoduše zadá váš správce reklamy.

FAQ

Bannery navrhuji již řadu let ve spolupráci s předními internetovými marketingovými poradci a webovými agenturami. Většinu obsahu do reklamy si tedy vkládají přímo oni, případně klienti, ale i tak jsem pro vás sestavila několik základních otázek a odpovědí, se kterými se setkávám.

Při tvorbě kampaně se nechci prohrabávat tunou bannerů k odsouhlasení. Jak tento proces funguje?

PPC a remarketing

Při tvorbě remarketingových a PPC bannerů se vždy vybere vhodný počet formátů, který se později zadává do kampaní. Vizuál kampaně se vždy tvoří a schvaluje na optimálních rozměrech a teprve po odsouhlasení této verze se bannery transformují na všechny další vybrané formáty. Závěrem jdou všechny před kampaní ještě ke klientovi na schválení, a poté začíná samotná kampaň.

Produktové bannery

U produktových bannerů se podobně jako u kampaní nejdříve navrhuje styl. V rámci kompenzace času i nákladů a důrazu na jednotnost je ideální mít připravený styl nebo více stylů grafického podání a do toho poté zasazovat produkty.

Po schválení stylu či stylů bannerů se teprve tvoří řada produktových bannerů, vytvoří se tak jednotný základ i do budoucna. Styl by měl vždy korespondovat s vaší identitou.

Reklamní bannery

Tyto bannery se zpravidla navrhují k individuální akci. Pokud se taková akce často opakuje a přejete si zachovat její prezentaci, tak se vytváří „mustr“ podle kterého se jde i do budoucna.

V opačném případě je každý banner individuální a jeho tvorba i schvalování prochází tímto procesem ve vzájemné spolupráci. Tedy, že každá jeho varianta a verze se schvaluje individuálně.

Objednal jsem si bannery na PPC a remarketing, ale na některých formátech není uvedeno vše, co bylo na optimálním rozměru. Proč?

To je naprosto běžné a rozhodně to není chyba. Ve schválených formátech jsou i formáty, které mohou být téměř na šířku monitoru, ale na výšku jen nepatrné. Do těchto formátů v horizontálním i vertikálním provedení by se neměl dávat veškerý schválený obsah, jelikož by sdělení ztratilo na účinku.

Takové bannery je dobré jen lehce obrázkově podpořit, ale zajistit především dobrou čitelnost sdělení a tlačítka „call-to-action“, které bývá na těchto bannerech tím nejdůležitějším atributem.

Jaké si mám připravit podklady?

PPC a remarketing

Pokud vy nebo váš marketingový poradce rozhodne, že je dobré připravit PPC reklamu, tak byste měli vědět na jaké téma. Obecně chcete určitě reklamu na vaše stránky, ale takové bannery se moc netvoří. Je vhodné, zvolit si téma (sleva, akce, produkt atd.) a tímto se v kampani prezentovat.

V takovém případě je nutné si připravit text, který by měl být velice krátký a počítat s jeho dalším zkrácením při tvorbě.

Dále nějaké fotografie k banneru, kterým se vhodně doplní sdělení. Tyto fotografie pomohu ráda na základě zadání vybrat a doporučit, avšak zakoupit je musíte sami, vzhledem k licenčním ujednáním fotobank.

Na bannerech je dobré vždy uvádět vaše logo, aby zákazník hned věděl s kým má tu čest, případně si vás vryl do paměti. Ideální jsou dodaná loga v křivkách, PDF či větší PNG s průhledným pozadím. Pokud toto nemáte, mohu logo překreslit, ale načítá se tím můj pracovní čas.

Produktové bannery

Na tyto typy bannerů jsou podstatné především fotografie produktů. Ideální jsou produkty na průhledném nebo alespoň bílém pozadí. Samozřejmě vše dokážu upravit do požadovaného stavu, ale narůstá tím strávený čas nad přípravnými pracemi a tedy i cenou.

Dále jsou potřebná loga. Ideální jsou dodaná loga v křivkách, PDF či větší PNG s průhledným pozadím. Pokud toto nemáte, mohu logo překreslit, ale načítá se tím můj pracovní čas. To samé platí o logu produktu, na který se banner připravuje. Dodavatelé většinou bez problémů svá loga prodejcům poskytují, zkuste se jich tedy nejdříve zeptat, než začneme jejich logo upravovat.

Reklamní bannery

U těchto bannerů je nejpodstatnější text. Sdělení, které má banner nést. Ať se již jedná o akci, slevu, událost, či novinku, je důležité vždy uvádět i přesné znění, abych vám třeba omylem nenavýšila nabízená procenta slevy apod.

Obrázky a fotografie většinou vybírám sama v souladu se zadáním. Ve vybraném tématu buď budete fotografie již vlastnit nebo vám je doporučím ve fotobance.

Co mi na konci vlastně dodáte?

Po každém hotovém projektu v bannerových kampaních všech typů dodávám bitmapové formáty. Obdržíte tedy dle požadavků vašeho správce kampaní či vás bannery ve formátu JPG nebo PNG.

Dle dohody poté ještě dodám agentuře či vám editovatelný soubor ve formátu PSD, ze kterého můžete vycházet v budoucnu. Všechny soubory zpravidla zůstávají i na mých zálohovaných discích, takže není problém navázat na předešlé kampaně.

VYBRANÉ BANNERY

Chcete vytvořit banner či celou kampaň?