Webové stránky a eshopy

Jaká je náplň mé práce na webových stránkách a eshopech? Můžete dostat i kompletní řešení? Jak postupuji? A jak vypadá má práce?

Webové stránky

Podle potřeb klienta navrhuji grafickou podobu všech typových stránek i podstránek.

Wireframe

V případě, že máte vlastní wireframe, či spolupracujete s webovou agenturou, ale chcete vlastní osobitý design, ráda obalím váš wireframe grafikou šitou na míru.

Pokud nemáte wireframe nebo alespoň představu, jaké uspořádání jednotlivých prvků na vaší stránce má být, mohu ho pro vás vytvořit.

Vytváření wireframu a logiky webu je nejdůležitější součástí tvorby webových stránek. Zakládá se na sběru dat, analýze přístupnosti dle vašich zákazníků, typových přístupů apod.

Je tedy dobré nad touto částí strávit dostatečné množství času. Doporučuji svým klientům alespoň jednu osobní schůzku a další konzultace odpovídající náročnosti tvorby wireframu.

Grafické práce

Po grafické stránce navrhnu podobu, barevné ladění, typografii a další aspekty webových stránek. Tento postup podléhá dalším konzultacím a feedbackům, než se dostaneme do další fáze.

Pokud nejste s čímkoli z designové podoby stránek spokojeni, tak v této chvíli je čas na změny a připomínky. Po postoupení grafiky kóderovi či vybrané agentuře se již nedělají změny v designové podobě stránek.

Navrhuji design založený na aktuálních trendech ve světě grafického designu, ale vždy ruku v ruce s použitelností.

Pokud nedodávám kompletní řešení, tak v tuto chvíli naše spolupráce na podobě webových stránek končí. Další postup je již na agentuře, která stránky připraví ke spuštění.

Eshopy

Navrhuji několik možných podob vaší e-commerce prezentace. Vždy záleží na redakčním systému, který jste si vybrali k obsluze, nebo na kterém již máte postavený váš elektronický obchod.

Design s redakčním systémem

Pokud máte pro svůj eshop vybranou formu s vlastním redakčním systémem, tak budete potřebovat od grafika veškeré grafické elementy.

V praxi to znamená, že potřebujete navrhnout veškeré typové stránky i podstránky, a to včetně celého objednávkového systému.

Tato varianta bývá v praxi častější a není problém ji pro vás navrhnout.

Design s koupeným redakčním systémem

Jedná se o variantu, kdy chcete navrhnout vlastní eshop, ale zvolili jste variantu nějaké již hotové platformy, jako např: PrestaShop, Opencart atd.

Tyto systémy mají většinou uniformní styl designu již přednastavený. Jejich košík a objednávkový proces má grafickou podobu a navrhují se tedy především základní 4 typové podstránky (hlavní strana, kategorie, detail produktu a textová podstránka).

Grafické práce

Připravuji grafické podoby obou těchto variant. Ráda pro váš eshop navrhnu všechny typové podstránky i objednávkový proces.

Po předání grafické podoby eshopu je postup podobný, jako u webových stránek. Ráda navrhnu jakoukoliv grafiku i za fungování vaší prezentace, avšak v této fázi je má práce hotova.

Podklady se kromě kódera předávají i programátorovi, který nastavuje a zajišťuje funkce a spuštění eshopu.

Kompletní řešení

Díky své dlouhodobé spolupráci s mnoha kódery a programátory jsem si vytvořila bohatou základnu specialistů.

S tímto týmem vývojářů jsem schopna připravit vaši webovou prezentaci i eshop od základních schůzek, konzultací a návrhů wireframů, až po naplnění obsahem schopnými copywritery.

Mám za sebou již mnoho kompletních webových i ecommerce projektů. I po vytvoření prezentací často dále spolupracuji s klienty na jejich reklamě. Navrhuji jak tiskovou, tak i bannerovou reklamu, facebookové kampaně atd.

JAKÝ JE PROCES NÁVRHU WEBOVÝCH STRÁNEK

Zadání

Zadání se u webových stránek a eshopů trošku liší, na rozdíl třeba od loga. Pokud máte připravený vlastní wireframe, tak zde figuruji pouze jako grafik a připravím dle zadání design vaší prezentace.

Pokud je v zadání vytvoření kompletního řešení, tak je určitě dobré, domluvit si osobní schůzku, jelikož bude mít váš projekt úplně jiné rozměry a je třeba se nad každým krokem zastavit a domluvit se.

Návrh

Dle zadání a domluvy zhotovím návrh hlavní strany webové prezentace. Nenavrhuji hned všechny stránky webu a eshopu kvůli korekcím. Návrh hlavní strany je určující pro celý projekt. Je potřeba zvážit styl, grafické prvky, navrženou typografii atd., než pokročíme dále.

Připomínky a úpravy

Zaslaný návrh slouží jako startovací můstek pro grafickou podobu celé prezentace. Společně během schůzek, mailů či telefonátů prokonzultujeme změny a úpravy barev, grafických prvků či typografie. Nebude se měnit rozložení prvků, jelikož to vždy vychází z wireframu, který jste do projektu přinesli nebo jsme ho společně na základě předchozí spolupráce společně vytvořili.

Dodání podkladů

Po úpravách designu webové prezentace se grafické podklady nahrávají kóderovi k dalšímu zpracování.

Ať jste si mne najali jako grafika nebo dodavatele celého řešení, tak po grafické stránce zde má práce končí. Grafické podklady se nyní budou kódovat, případně programovat, než bude celý obsah, včetně kódu, grafiky a obsahu připraven ke spuštění.

V této fázi již nelze upravovat grafickou podobu stránek. Pouze po konzultaci s kóderem, který rozhodne, jak náročná by byla úprava v závislosti na kód.

FAQ

Celý proces tvorby webových stránek od začátku až po předání může být pro mnoho klientů matoucí a náročný. Tady je přehled asi těch nejčastějších otázek a odpovědí, které mi klienti kladou před, při a po mé práci.

Jak dlouho trvá vytvoření webových stránek či eshopu, než bude nasazena ostrá verze?

Doba vytvoření webových stránek je hodně individuální. Záleží na míře připravenosti klienta. Někteří klienti přicházejí s jasnou představou, wireframy a podklady, takže v takových případech není problém mít grafickou podobu schválenou do týdne a kódování s programováním zvládnout cca do měsíce.

To je ale velmi malé procento klientů. Při tvorbě kompletního řešení se samozřejmě doba vytvoření značně prodlouží. Většinou ale ke spokojenosti klientů, protože všichni chtějí mít prezentaci vyladěnou do posledního detailu.

V případě tvorby výhradně grafické podoby stránek s doručeným wireframem dodávám návrhy cca do týdne.

Velice záleží na velikosti a složitosti projektů. Jednoduché prezentace, jako jsou portfolia, medailonky, osobní weby a další, jsou rozhodně rychleji navržené, nežli brandová webová prezentace s mnoha funkcemi a typovými podstránkami.

Na začátku každého projektu dodávám předběžný odhad, včetně uvedení termínu zahájení prací a kalkulace.

Kolik mě to bude stát?

Cena je velice těžko určitelná. Vždy se odvíjí od složitosti projektu, zadání, rozsahu prací atd.

Pokud budeme spolupracovat na kompletním řešení, tak je cena složitěji určitelná až do samého konce a nasazení na ostrou verzi. Vždy se se svým týmem snažím předem dohodnout na rozsahu prací každé části projektu, abychom co nejdříve stanovili kalkulaci. Velice často se stává, že klient přijde s vlastním obsahem, ale během projektu se rozhodne pro využití služeb našeho copywritera, čímž se cena samozřejmě zvýší o tuto část. Podobně je to s dalšími částmi projektu.

Všechny změny, navýšení a výkyvy v rozpočtu jsou ale vždy komunikovány v dostatečném předstihu, vše si společně schvalujeme a často se nám podaří již na začátku odhadnout celkovou částku.

Na začátku projektu vždy stanovím tzv. skicovné, které je potřeba uhradit ještě před začátkem prací a tvoří 30-50% ceny. Skicovné hradí strávený pracovní čas nad návrhy i v případě, kdy si nakonec nevyberete. Zbytek ceny se řeší až s odevzdáním podkladů ke zpracování či spuštěním prezentace.

Jaké potřebuji podklady k vytvoření webových stránek či eshopu?

Při tvorbě webové prezentace byste měli zvýšit svůj podíl práce více, nežli třeba u tvorby loga.

Pokud máte hotové logo a k němu grafický manuál, tak je důležité, abyste ho předali společně se zadáním, abych mohla design stránek přizpůsobit vaší firemní identitě.

U grafiky stránek je důležité sjednotit či předem určit barevnost, případně vypracovat logo a domluvit se na stylu a typografii. Grafika by měla být přizpůsobitelná vašemu obsahu. Pokud ale máte představu stránek, které chcete vystavět například na konkrétní definující fotografii, tak by tuto fotografii měl mít grafik k dispozici.

V případě kompletního řešení je potřeba podkladů mnohem větší. Při stavbě wireframu a celkové logiky prezentace či eshopu je dobré mít hotovou analýzu zákazníků, typových person, konkurence, uživatelského testování straších verzí atd. Samozřejmě není problém tuto analýzu společně vytvořit a konzultovat.

K vytvoření prezentace je potřeba obsah, o který se z velké míry také můžete postarat vy. Je potřeba mít připravené texty, obrázky, fotografie, obchodní a právní podklady pro eshop a produkty a jejich fotografie. Kromě obchodních a právních dokumentů, které musejí být uvedené na eshopu a produktů, není problém zase vše ostatní vytvořit v rámci vývojového týmu.

Na konci, nebo spíše na začátku je důležité mít připravenou i doménu a hosting vašich stránek. Zase není problém toto vytvořit a zajistit společně v rámci spolupráce.

Co je to wireframe?

Wireframe neboli drátěný model je v podstatě celkové rozložení všech prvků na vašich stránkách i podstránkách. Ve wireframu je vyřešeno, kde bude umístěno logo, jak velkou část zaplníte obrázky, textem, rozložení produktů a i celková kostra posloupnosti stránek a všech podstránek.

Wireframe je takovou kostrou či páteří celé prezentace a je asi tou nejdůležitější součástí. Jednoduché wireframy řeší především rozložení prvků, složitější projekty pak vyžadují i řešení použitelnosti a přístupu uživatelů a jejich pohybu na webu.

Vytvoření této kostry vám pomůže přilákat zákazníky, zjednodušit komunikaci a ujasnit si priority nabízených služeb.

U velkých a komplexních projektů se dávají k uživatelskému testování již tyto wireframy, abychom věděli, jaký je pohyb zákazníků na webu, co nechápou a je potřeba to změnit, a kde má rozložení „mouchy“. V případě redesignu stávající prezentace je dobré mít tato testování po ruce, případně je můžeme vytvořit, abychom věděli, co vše je potřeba u redesignu změnit a zlepšit.

Co je to kódování a programování?

Kódování

Vy a vaši uživatelé po vstupu na vaše stránky uvidíte design, barvy, boxy, obrázky a text. Ve chvíli, kdy ale chcete mít prezentaci viditelnou i pro prohlížeče, roboty a další systémy, musejí mít vaše stránky kód.

Kódování je vlastně takové navrhování stránek bez grafika. Tvoří pozadí vašeho webu a bez správného kódu se nebude ani zbytek prezentace zobrazovat správně nebo vůbec. Kódování je nedílnou součástí webové prezentace.

Programování

Programování je nedílnou součástí vývoje eshopu. U jednoduchých webových prezentací bez funkcí je najmutí programátora zbytečné.

U eshopů však tvoří dobrý program dobrý eshop. Všechny funkce, které běžně používáme na všech eshopech jsou vytvořeny právě programátorem. Výjimku netvoří ani systémy, které jste si třeba pronajali k fungování eshopu. Jen je naprogramoval vývojový tým onoho systému.

Velice často ale budete potřebovat vlastního programátora i na již fungující eshopové systémy, jelikož nejsou dokonalé a rozhodně nejsou přizpůsobené každému eshopu na míru.

Pracuji s kódery i programátory na vysoké úrovni a nebojím se za jejich práci u mých projektů zaručit.

Do kdy mohu měnit grafickou podobu prezentace?

Na tuto otázku se ptá až překvapivé množství klientů, jelikož je celý proces tvorby webu dosti náročný.

Při spolupráci často upozorňuji své klienty, kdy a jak budeme upravovat a schvalovat grafiku.

Grafická podoba stránek se schvaluje před předáním kóderovi. Ve chvíli, kdy máme provedené veškeré smluvené úpravy na zaslaných návrzích se zasílá finální podoba prezentace v podobě obrázku. Po schválení této finální podoby se již nemůže zasahovat do grafiky prezentace.

Není to vůbec otázka neochoty, ale ceny. Po schválení grafiky jdou podklady ke kóderovi, který celou grafiku rozřeže a nakóduje, čímž jsou stránky v podstatě hotové. V tuto chvíli vidí klienti grafiku pověšenou na internetu a chtějí ještě něco dodatečně posunout, přebarvit či pozměnit, jelikož tomu předtím nevěnovali pozornost.

Některé úpravy nejsou problém ani v tuto chvíli, ale je to vždy otázka na kódera, jestli je to proveditelné. V opačném případě se kóder musí vrátit na začátek své poloviny práce a začít znovu, čímž se navýší jeho pracovní čas a tudíž i cena.

Z těchto důvodů se vždy snažím komunikovat s klientem v průběhu prací a upozornit na aspekty schvalování grafické podoby.

WEBOVÉ STRÁNKY A ESHOPY

Chcete vytvořit webové stránky, eshop či redesignovat ty stávající?