Logo a logotypy

Co je to logo, jak se vytváří, proč je dobré mít logo, co dostanete a kolik co stojí?
Logo

Logo

Logo

Logo je unikátní grafický symbol, který definuje vaši značku a měl by vycházet z jejího zaměření, emocí nebo stylu.

Logotyp

Logotyp

Logotyp

Logotyp vychází z graficky upraveného názvu firmy. Může se jednat o specificky upravený font či symbol v názvu, ale nejedná se o samostatný reprezentativní symbol.

Logo a logotyp

Logo a logotyp

Logo a logotyp

Tato varianta kombinuje oba grafické reprezentativní prvky značky. V praxi se poté užívají společně nebo odděleně na konkrétně vymezených materiálech.

JAK BY MĚLO VAŠE LOGO VYPADAT A CO BY MĚLO SPLŇOVAT?

Originalita

Design vašeho loga by měl obsahovat nějaký element, který žádné jiné logo nemá. Může to být specifická barevná kombinace, font, kresba nebo cokoliv dalšího, co bude vaše logo oddělovat od dalších log. Vaše logo by mělo být unikátní pro vaši značku, aby si ho vaši zákazníci okamžitě spojili právě s vámi.

Nadčasovost

Když chcete logo, tak byste ho neměli chtít na týden a měnit jako ponožky. Vaše logo musí být nadčasové a mělo by vás být schopné reprezentovat ještě za několik let.

Zapamatovatelnost

Pokud chcete, aby se k vám vaši zákazníci vraceli a vzpomněli si na vás při první myšlence na váš obor, tak byste měli mít snadno zapamatovatelné logo. Snadno zapamatovatelné logo je tvořeno především jednoduchostí a vyvážeností. Utkvěte svým zákazníkům v paměti svým logem, aby se k vám brzy vrátili.

Relevantnost

Je velice dobré, když si zákazník ihned uvědomí význam vašeho loga a dokáže z něj rozpoznat obor vašeho podnikání či činnosti. Logo by mělo být nějak spojeno s vaší značkou či přímo s vámi a mělo by vás jednoznačně definovat.

Použitelnost

Potřebujete webové stránky, billboard, razítko, vizitky nebo gravírování na manžetové knoflíky? Vaše logo může hrát všemi barvami a obsahovat hned několik grafických stylů, ale především potřebujete logo, které bude snadno použitelné na všechny vaše reprezentativní účely od jednoduchého jednobarevného či inverzního podání přes snadno vyfrézovatelný symbol na vaše produkty.

JAKÝ JE PROCES NÁVRHU LOGA

Zadání

První na řadě je vaše zadání. Hodně klientů sice nemá jasnou představu o podobě svého loga, ale to nebývá na škodu. Důležité je od vás zjistit co nejvíce informací o vašem podnikání či produktu, o vašich klientech o emocích, které chcete vzbudit svou značkou nebo produktem. Čím více informací se o vás a vaší činnosti dozvím, tím lépe se dokážu přizpůsobit vašim potřebám a potřebám vašeho loga.

Analýza

Ve chvíli, kdy mám již dostatek informací o vás a vašich představách, tak přijde na řadu analýza informací. Tato část procesu je na tvorbě loga určitě nejdůležitější. Je důležité zkontrolovat trh, vaše klienty, cílovou skupinu, konkurenci, ale i barvy, tvary a fonty ve vašem oboru. Často se stává, že za mnou klienti přicházejí s jasnou představou jejich loga, které již někde viděli a líbilo se jim, ale tento postup vždy razantně nedoporučuji, protože chcete mít určitě vlastní jedinečné logo a ne být kopií někoho jiného.

Navrhování

Po získání informací od vás i po analýze již přichází na řadu samotné navrhování. Podle všech získaných informací se vrhnu do navrhování ideálního loga z pohledu všech výše zmíněných aspektů, které tvoří dobré logo. Většinou během tohoto tvůrčího procesu vyhodnotím ze všech skic nižší počet návrhů k prezentaci. Představím vám návrhy vašeho nového loga v praxi na některých reklamních předmětech a materiálech, abyste si dovedli lépe představit jeho použití.

Konzultace a úpravy

Nyní nastal čas na konzultaci nad zaslanými návrhy. Snažím se, aby byly obě strany spokojené a je tedy důležité, abyste byli s některým z návrhů spojeni. Někdy se stane, že se i přes všechno úsilí nedostaneme s klientem na stejnou notu. V té chvíli nastávají dvě varianty. Buď se rozloučíme nebo konzultujeme jiný směr tvorby, abychom dosáhli oboustranné spokojenosti. Většinou ale v této fázi vybereme jeden hlavní proud z návrhů a tomu se dále věnujeme pomocí konzultací a úprav loga.

Dodání

Po schválení finální verze loga pro vás připravím podklady a grafický manuál. Podklady se skládají z několika výstupových i editovatelných formátů loga, které budete dále potřebovat k jeho užívání.

Grafický manuál je dokument, který vám vždy připomene podobu vašeho loga, ukázku nebo několik ukázek jeho použití na reklamních předmětech a různých materiálech a poradí s užíváním, editací a prezentací loga, jeho barev či kombinací.

FAQ

Celý proces tvorby loga od začátku až po předání může být pro mnoho klientů matoucí a náročný. Tady je přehled asi těch nejčastějších otázek a odpovědí, které mi klienti kladou před, při a po mé práci.

Za jak dlouho budu mít své logo?

To je u každého klienta vcelku individuální. Po obdržení zadání se snažím reagovat co nejdříve. Ve většině případů dodávám první návrhy „do týdne“, což znamená do sedmi pracovních dnů. Poté je délka projektu odvislá od množství úprav a rychlosti komunikace, než se dopracujeme k finální podobě loga. Po schválení finální podoby loga doručuji podklady a manuál cca do jednoho až dvou pracovních dnů.

Kolik mě to bude stát?

V rámci optimalizace se snažím neustále vymyslet nějakou jednotnou cenu loga, kterou napíšu na stránky a ujistím tak své klienty, že cena je konečná. Není to ale tak jednoduché. Každý klient má jiné požadavky, konkurenční prostředí, obor a podle toho se vždy mění i množství stráveného času a prací na tvorbě loga. Přibližnou cenu se snažím vždy určit co nejdříve a nikdy nedělám žádná překvapení v podobě finální faktury. Na začátku projektu vždy stanovím tzv. skicovné, které je potřeba uhradit ještě před začátkem prací a tvoří 30-50% ceny. Skicovné hradí strávený pracovní čas nad logem i v případě, kdy si nakonec logo nevyberete. Zbytek ceny se řeší až s odevzdáním hotového loga a její výkyvy vždy hlásím předem. Nejednou se stalo i to, že cena byla ve finále nižší, než předem ohlášená.

Kdy začnete pracovat na mém logu?

Ve chvíli, kdy od vás obdržím mail, skype či telefonát se zadáním, většinou pracuji na jiném projektu. Nikdy si neberu velké množství projektů najednou, abych se mohla vždy dobře soustředit a sžít se s konceptem aktuálních projektů. V mailu s termíny, cenami a postupem, vždy píšu i termín, kdy začnu pracovat na vašem projektu. Prodleva nikdy nebývá vyšší, než do jednoho až dvou týdnů. Před samotným zahájením prací je ale vždy nejdříve potřeba uhradit tzv. skicovné, což je v podstatě záloha na práci na vašem projektu ve výši 30-50% z celkové ceny.

Jak mi hotové logo předáte?

Velké množství svých klientů jsem osobně nikdy neviděla. V dnešní době, kdy není čas ztrácet čas se značné množství schůzek a konzultací řeší pomocí mailů, skypu či telefonátů. Proto i předání bývá virtuální. Kompletní logo v několika výstupových (tisknutelných, webových) i editovatelných formátech připravím společně s přiloženým grafickým manuálem do balíčku, který vám předám přes nějakou cloudovou (úschovna, ulož.to, letecká pošta, google drive, dropbox atd.) službu.

Svým klientům nabízím i zaslání poštou s přiloženým vytisknutým grafickým manuálem. Zatím ale nevyužil tuto možnost ani jeden klient, vzhledem k delšímu času dodání.

Co mi na konci vlastně pošlete?

Po schválení finální podoby loga je na řadě už jen jeho předání a zaplacení zbytku předem dohodnuté, případně včas upravené a ohlášené ceny. Obdržíte logo v několika formátech:

PNG, JPEG, PDF

V těchto formátech se budete vždy moci podívat na faktickou finální podobu svého loga na vašem počítači, mobilu, tabletu atd. Logo v tomto formátu můžete použít na fakturách, hlavičkových papírech, dalších tiskovinách, sociálních sítích a na webových stránkách. V souboru JPEG ho budete mít s bílým pozadím a ve formátu PNG bude na průhledném pozadí, což je vhodnější forma na plnobarevných dokumentech.

AI, EPS (po dohodě CDR)

Tyto formáty jsou velice důležité především pro další zpracování loga. Mnou vytvořená loga jsou vždy dodávána i v jednobarevném, inverzním a linkovém provedení. To zaručuje klidné zpracování do podoby razítek, výřezů či třeba 3D vývěsního štítu.

Dále slouží tyto formáty tiskárnám, které mohou logo přizpůsobit pro tisk jakýchkoliv účelů. Pokud budete chtít v budoucnu logo upravovat, tak tyto formáty slouží i k tomu. Můžete je předat firemnímu grafikovi či mně, kdybych náhodou vyhořela a přišla o všechny zálohy a logo nedohledala.

Grafický manuál

Tento dokument slouží především k orientaci. Pomůže vám ujasnit si, jak vypadá vaše logo, jak ho kombinovat s dalšími barvami. Informuje vás o bezpečných zónách užití, variantách atd.

Finální faktura

Ta je předávána společně s logem či záhy po něm. Obsahuje předem dohodnutou částku zbylých 50-70% z celkové ceny. Dokud nebude tato finální faktura uhrazena, tak logo není oficiálně vaším majetkem a jeho užívání je tedy protiprávní.

VYBRANÁ LOGA

Chcete vytvořit nové logo nebo osvěžit to staré?