Kniha Podzim klepe na dveře

Kniha Podzim klepe na dveře

Klientka a autorka knih pro děti mě oslovila s nabídkou sazby a ilustrace její nové knihy Podzim klepe na dveře.

Většina ilustrací v knize se týká jednoduchých skic činností, které pomáhají dokreslit výše popsanou činnost, ať již se jedná o tanečky, hry, písně či jiné formy dramatizace a rytmizace činnosti.

Další ilustrace se týkaly několika pohádek, které kniha také obsahuje. Práce na skicách sice zabrala největší podíl pracovního času, ale byla to pro mě čest a zábava, že jsem mohla knihu ilustrovat a spokojenost klientky to jen podtrhla.

Pro knihu jsem dále ladila sazbu a grafickou podobu obsahu a design obálky.

Obálka byla vytvořena z již existující vektorové ilustrace, kvůli jednotné grafické lince s ostatními autorčinými tituly.

Kniha se obecně týká námětů na hry a činnosti pro kolektivy menších dětí. Její ideální použití je v mateřských školách, zájmových kroužcích či školních družinách. Vše je autorsky podtrženo osobitostí a originalitou samotné autorky.

  • Client Jana Čapková
  • Date 21.9.2017
  • Tags Skici, Tisk

Related Projects