Skici a kresby

Skici a kresby

Ve volném čase velice ráda kreslím a maluji. Skicování je nedílnou součástí každého lepšího grafika. U počítače může grafik často po delším pracovním nasazení zamrznout a ztratit spojení s představivostí a kreativitou. Pár bodů, proč je dobré kreslit a malovat:

  • Skicování využívám především u tvorby loga a logotypů
  • Malováním prohlubuji své barevné cítění, což zlepšuje představivost při kombinaci barevného ladění a emocí barev, zvláště u firemních identit
  • Při kreslení a náčrtech architektury se mnohonásobně zlepšuje prostorová představivost a perspektiva
  • Malováním a kreslením na různá media a různými materiály si buduji lepší znalosti vzájemného působení jednotlivých technik

Většinu těchto uvedených kladů kreslení a malování jsem využila u nejednoho projektu. Nejsem umělec z vyšší sféry, ale využívám své dovednosti k efektivním výkonům při své práci. Díky tomuto koníčku se někdy zase ráda vracím zpět k počítači a využívám inspirace, kterou jsem dostala při skicování.

Třešnička na závěr

Léta jsem žila v domnění o své dokonalé češtině a vždy psala slovo „skica“ v množném čísle podle vzoru žena s y na konci. Nedávno jsem však byla mile upozorněna na svou chybu.

„Skicu (z italského schizzo – kresba, náčrt) jazykovědci umístili do skloňovacího šuplíku s čačou, číčou, rikšou a gejšou. Slovo /“skica“/ patří sice k femininům skloňovaným podle vzoru /“žena“/, tvoří ovšem zvláštní podtyp skloňování (druhým podtypem je slovo /“ruka“/ ve významu části těla). Podtyp /“skica“/ je dán pouze pravopisným územ a odlišuje se od vzoru /“žena“/ jedině pravopisem – místo koncovky -y se tam vyskytuje koncovka -i (ostatní koncovky jsou shodné s vzorem): Nominativ: žena (singulár), ženy (plurál); skica (sg.), skici (pl.)“

Tolik tedy k vysvětlení a zároveň omluvě, že vás zde již 3 roky uvádím v omyl.

  • Date 24.12.2016
  • Tags Skici

Related Projects