Tisková grafika

Co všechno spadá do tiskové grafiky, jaké si připravit podklady k zadání, co je to DTP a nejčastější otázky mých klientů?

Co vše spadá do tiskové grafiky

Oblast tiskové grafiky je velmi rozsáhlá, a proto je těžké určit, co vše můžete od svého grafika žádat. Připravím pro vás grafiku vašich tiskovin v téměř neomezeném rozsahu od malých vizitek, přes billboardy až po mnohostránkové katalogy.
 • Vizitky
 • Pozvánky
 • Novoročenky
 • Štítky a samolepky
 • Letáky a skládací letáky
 • Plakáty
 • Layout knihy či časopisu
 • Tiskové inzeráty, PR články
 • Brožury
 • Firemní tiskoviny
 • Reklamní a informační tabule
 • Polepy automobilů a strojů
 • Katalogy
 • Kalendáře
 • Potisk oblečení
 • Citylighty, billboardy, bigboardy
 • Polepy prodejen, výloh
 • Rollupy, muší křídla atd.
 • Obalový design
 • Etikety
 • Vstupenky
 • Menu
 • Reklamní předměty
 • A mnohé další

JAKÉ BYSTE SI MĚLI PŘIPRAVIT PODKLADY K ZADÁNÍ?

Zadání

Při tvorbě zadání byste měli vědět, co chcete. Tedy, jestli potřebujete letákovou kampaň, PR článek, billboard atd. Pokud víte, co potřebujete, nemusíte se trápit rozměrem, pokud ho nemáte pevně daný.

Pokud potřebujete například nějaký letáček, ale nejste si úplně jistí jeho rozměry či formátem, nevadí, ráda vám poradím, dle vašich požadavků a podkladů, který typ pro vás bude nejlepší.

Pokud máte na druhou stranu připraven PR článek nebo tiskovou inzerci, budete u sebe mít určitě i konkrétní rozměry formátu, který získáte od vydavatele.

Texty

Mít připravené texty je velmi důležité. Je důležité zvážit typ tiskoviny, kterou chcete použít.

Pokud potřebujete informační leták, tak je důležité shromáždit klíčové informace, které by zde měly zaznít a ne v jedné větě.

Pokud naopak potřebujete billboard, vyvarujte se dlouhým textům a dokonce i souvětím. Často sami určitě míjíte na dálnici tří a více větnou konstrukci na billboardech, a byť se snažíte sebevíc, přečtete jen první větu, ale zbytek nebo třeba logo a název firmy úplně vynecháte. Takových billboardů je sice všude mnoho, ale jejich marketingová hodnota je nula.

U textů je důležitá korektura. Jakožto grafik neručím za tiskové chyby, které mi klient dodá. Jde mi především o design, typografii a efektivitu sdělení. Nestíhám sledovat překlepy či mylné informace. Své klienty vždy v průběhu prací upozorňuji na kontrolu zaslaných údajů, takže se nebojte, že bych návrh bez vaší kontroly zaslala do tiskárny.

Pokud víte, co potřebujete, ale nejste zrovna literáti, ráda vám doporučím své kolegy copywritery, kteří vám pomohou vymyslet úderná hesla i obsáhlé PR články do periodik. Jednoduchá motta a hesla do návrhů často vymýšlím sama a většinou už tak zůstanou. Díky létům praxe už většinou tuším, co chce klient svou tiskovinou říct.

Obrázky a media

Obrázky a media bývají často stavebním kamenem tiskoviny. Je tedy důležité dodat tyto podklady v odpovídajících velikostech.

Loga poté oceňuji v editovatelných formátech, jako jsou AI, EPS, CDR či PDF. Často klienti potřebují logo uvést ve velkých velikostech či jednoduše precizně a to bohužel z přiloženého JPG nelze. V mnohých případech logo vykreslím znovu, ale ztrácíme tím čas na obou stranách a stojí to další výdaje nad rámec. Pokud vám někdo někdy logo vytvářel, tak určitě budete mít v zásilce i další soubory, nežli bitmapu.

V případě, že nemáte pro svou tiskovinu žádné obrázky, fotografie či media, nevadí. Ráda vám pomohu dle zadání a druhu tiskoviny obrázky vybrat. Vybrané obrázky vždy společně schvalujeme, poté vyberu potřebnou velikost a zasílám odkazy ke koupi.

Mnoho klientů po mně chce, abych fotografie zakoupila sama, ale to bohužel nelze z licenčních důvodů, jelikož bych vám takovou fotografii s fakturou znovu přeprodávala.

V případě potřeby mám mezi svými kolegy i mnoho velice kvalitních fotografů produktové i lifestylové fotografie. Ilustrace, ikony a další grafické podklady mohu připravit sama. Neorientuji se zatím pouze v tvorbě videa a 3D grafice.

CO JE DTP?

Význam

Všichni klienti, kterým připravuji tiskoviny, mají tuto zkratku ve faktuře, ale popravdě netuším, jestli všichni tuší, co to vlastně znamená a proč je to důležité?

DTP neboli desktop publishing je vlastně zkráceně předtisková příprava. Mezi grafiky by měl tuto část znalostí mít každý. Bohužel je tato skutečnost velice daleko od pravdy a často se setkávám s nešťastnými klienty, kteří za mnou chodí, abych opravila či předělala celou zakázku po jiném grafikovi, který základy DTP neměl.

Každou tiskovinu vám ve finále připravím pro tisk. To znamená, že s podklady z mé dílny, můžete pokračovat přímo do tiskárny a nechat projekt vytisknout téměř bez úprav (minimálně bez nadávek). Tiskárna od tiskárny má sice trošku jiná pravidla a podmínky pro zpracování, ale s dobře připravenými podklady či správnou komunikací s tiskárnou se vyhnete tomu, že by vás z tiskárny vrátili zpět ke grafikovi kvůli netisknutelnosti.

Příprava pro tisk

V rámci správné přípravy pro tisk je potřeba si stanovit finále projektu. Po schválení finální verze poté dostanete soubor, který se vám může zdát rozdílný od těch předchozích. Je to z toho důvodu, že dostáváte verzi pro tiskárnu. Naleznete tedy kolem své vizitky či jiné tiskoviny různé čáry a značky či dokonce barevná spektra, která tam mít nechcete.

Není se však čeho obávat. Bez těchto značek, přetahů barev a linek navíc byste totiž neměli správně připravené podklady. Cenu zhotovení předtiskového souboru vždy zahrnuji do ceny projektu a kromě individuálních případů mnohostránkových publikací tuto položku nenavyšuji. V opačném případě jste vždy informováni předem.

FAQ

U tvorby tiskovin jde vždy o individuální domluvu s klientem, jelikož každá tiskoviny má své specifické požadavky. Pokusím se ale odpovědět alespoň na základní sadu otázek, které by mohly být pro někoho nejasné.

Vytisknete mi mou zakázku?

Jsem grafik a zabývám se návrhem a přípravou pro tisk, ale nemám potřebné vybavení a oprávnění, abych mohla zastoupit tiskárnu.

V mnoha odvětvích tisku mám ale už jisté zkušenosti s konkrétními tiskárnami, takže pokud se to bude týkat zrovna vaší tiskoviny, tak vám ráda svou tiskárnu doporučím.

V případě, že chcete jednoduše dostat domů balík s vytisknutou zakázkou, mohu vám sehnat tiskárnu ve vašem okolí nebo se zasíláním až domů, abyste se nemuseli tisku vůbec věnovat.

Sama vždy ocením alespoň informaci, kde budete svou zakázku tisknout, abych se mohla s tiskárnou domluvit na spolupráci s úpravou specifikací, které jejich systém potřebuje.

S finálním souborem vám vždy doplním i informace pro tiskárnu, které jsou k tisku potřebné nebo je jednoduše vhodné je alespoň zmínit. Ulehčím tím práci tiskaři i vám, když se vás bude tiskař ptát. Zároveň vždy připojuji kontakt na mě v případě jakýchkoliv dotazů ze strany tiskárny.

Kolik stojí tisková grafika?

Otázka na kterou se vždy odpovídá nejhůře díky své nejednotnosti. Každá zadaná tiskoviny je jiná, takže i každý rozpočet je jiný.

Vždy v mailu ode mě po zadání a analýze podkladů obdržíte předběžný rozpočet na projekt. Ten se v závislosti na počtu úprav a revizí může měnit, avšak o všem budete vždy včas informováni.

Stejně jako u jiných nabízených typů prací, i zde si účtuji tzv. skicovné, které tvoří 30-50% z celkové ceny zakázky. Je to z toho důvodu, aby byla uhrazena stávající práce i v případě, že nebudeme vytvářet finální verzi k tisku.

Potřebuji nějakou tiskovou reklamu, ale nevím, jaký formát a provedení jsou vhodné?

To samozřejmě není problém a setkávám se s tím velmi často. Ráda vám poradím a nabídnu řešení.

Můžeme se dohodnout na jednom letáku v určitém formátu či na celkové kampani zahrnující letáky, brožury, billboardy apod. To je vždy na vás a vašich potřebách a očekáváních, která má tisková reklama přinést.

Chci připravit billboard, ale nemám po ruce fotku, která by měla 5m na šířku?

Tato situace nastává až překvapivě často. Pro tisk billboardu nemusíte mít fotografie v rozměrech billboardu, pokud to nevyžaduje situace.

Při tisku velkých ploch se vždy vypočítává tzv. pohledová vzdálenost. S vyšší vzdáleností se snižuje rozlišení billboardu. Lidské oko je jedinečný orgán, který dokáže zpracovat menší množství vjemů, které se v mozku v podstatě dokreslí.

Výsledkem je jednoduchá rovnice. Pokud potřebujete billboard viditelný od silnice, tak potřebujete dodat fotografii v poměru 1:10, tedy na 5-ti m billboard na šířku, potřebujete 50-ti cm fotografiie na šířku v rozlišení 300DPI. Rozlišení i rozměry jsou vždy uváděny ve vlastnostech obrázku nebo v popisu u fotobanky.

Proč chcete moje logo ve vektorech? Co to znamená? A budete ho poté používat bez mého souhlasu?

Důvod, proč potřebuji vaše logo ve vektorech je ten, že s ním budu potřebovat pracovat v mezích vaší tiskoviny. Aby nedošlo ke ztrátě dat, kompresi či rozmazání vašeho loga, budu ho potřebovat v tomto editovatelném bezztrátovém formátu.

Vektor je druh grafiky daný matematickým přepočítáním křivek. Díky tomuto formátu se nikdy nestane, že byste vektor zvětšili a on by se rozmazal, což je neocenitelná vlastnost tohoto formátu. I když si myslíte, že jste tento pojem slyšeli poprvé, nelekejte se. Pokud vám logo vytvářel zkušený grafik, tak vám jej při dodání dal i ve vektorech. Bude to ten soubor, kde je na konci napsáno AI, CDR, EPS či PDF (tento soubor nemusí být nutně ve vektorech, ale je často editovatelný vektorovým softwarem).

Pokud nebude dodaný vektorový soubor vašeho loga a vy jste si jisti, že ho nemáte, mohu pro vás vaše logo do vektorů překreslit. Je to ale mnohdy náročná práce po časové i finanční stránce. O této skutečnosti vás ale předem informuji. O čase zpracování však ne, jelikož se to nedá nikdy jasně určit.

Vaše logo po zpracování vaší tiskoviny z počítače nemažu. Nechávám si všechny podklady svých klientů v případě jejich návratu. Často se mi stane, že se klient vrátí po dvou letech s novým projektem, ale už nemůže najít své logo ve svých podkladech. V této chvíli jsme oba velmi rádi, že jsem ho nesmazala.

Kromě vlastní prezentace v portfoliu, sociálních sítích a grafických galeriích však vaše logo nikdy nepoužiji a i pro vlastní prezentaci se vždy informuji o souhlasu klienta. Nevyhrazuji si právo na sebe-reprezentaci vaším projektem a naopak velmi často podepisuji tzv. NDA dokument, kde se zavazuji, že v souvislosti s vaším projektem udržuji mlčenlivost.

VYBRANÉ TISKOVINY

Potřebujete vytvořit nějakou tiskovinu?